Med fokus på
hållbarhet och
prestanda

Markanläggning

Våra stativ för markmonterade solceller tillverkas i Värmland.
Med fokus på hållbarhet och prestanda har tillverkaren valt aluminium som det primära materialet för solstativen. Trots att aluminium traditionellt sett kan vara dyrare, har dom lyckats hålla priserna konkurrenskraftiga genom att dra nytta av dess lättviktsegenskaper. Beslag och fästkomponenter tillverkas i magnelis, vilket garanterar både hållbarhet och korrosionsbeständighet. Genom att förbehandla materialet internt minimeras behovet av efterbehandling och optimerar både processen och kostnaderna.

Flexibilitet och enkelhet.
Solstativen kan monteras med jordskruvar eller bergsförankringar och kan anpassas för alla typer av solpaneler och vinklar. Dessutom är det enkelt att utöka systemet i efterhand för att möta växande energibehov.
Systemet minimerar sin miljöpåverkan från början till slut. Ingen grävning eller gjutning krävs vid installationen, vilket minskar markstörningar och behovet av betong. Vid demontering kan allt material återvinnas enligt principerna för cirkulär ekonomi, vilket säkerställer att vårt arbete inte bara gynnar våra kunder utan även vår planet.

Markmonterade Solceller
Markmontage solceller
Markmonterade solpaneler på klippor